Home

Prstová pletysmografie

prstovÁpletysmografie po chladovÉzÁtŽi Bezprostředn po ochlazení rukou se opt provede prstová pletysmografie, která zaznamená reakci periferníchcév rukou po ochlazení Prstová pletysmografie - 4-kanálový pletysmograf JBSystem 40 (Technicare) POKYNY PRO PŘÍPRAVU KLIENTŮ PŘED CHT A PMG V den absolvování vyšetření je důležité, aby klient dodržoval předepsaný režim Co je to pletysmografické vyšetření? Je to vyšetření prováděné u osob pracujících v riziku vibrací - tj. předevšímu těchto profesí - pracovníci s motorovou pilou, křovinořezem, pracovníci při obrábění kovů, práce s nástroji na stlačený vzduch (pneumatické nástroje) apod Pletysmografie je vyšetřovaní metoda, která slouží k hodnocení kvality prokrvení tkání a poskytuje informace o reaktivitě vyšetřovaných cév. Pletysmografie umožňuje získat záznam pulsových vln pomocí snímače umístěného za vyšetřovanou oblasti

prstová pletyzmografie, digitální pletyzmografie, fo-topletyzmografie a někdy i samotná oxymetrie nebo oximetrie. Z hlediska provádění ji můžeme rozdělit na jednoduchou a zátěžovou. Jednoduchá pletyzmografie reprezentuje jed-norázový záznam prokrvení zvolené lokality. Její vý-povědní hodnota je omezená variabilitou. AngE Phlebo Duo je kombinací variant Phlebo OPO a Phlebo DPPG Dvoukanálový prstový a žilní pletysmograf, který pro detekci pulsové vlny a průtoku krve žilou využívá principu odrazu infračerveného světla

4. Pokud VCHT + pletysmografie v normě a EMG v rozsahu DML nad 4,4 ms - individuální posouzení dle plánované zátěže rizikovými faktory , věku posuzovaného a předchozím rizkovým faktorům (vibrace, JDNZ) Pokud pravidelná práce v riziku vibrací - nezařazovat do rizika vibrací bez konzultace s neurologem Chladový test a prstová pletysmografie Kombinace chladového testu a prstové pletysmografie u horních končetin je standardní náplní pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců, pracujících v riziku chladové zátěže a vibrací přenášených na ruce Chladové testy, prstová pletysmografie. Zabezpečení úkonů pracovnělékařské péče ( závodní preventivní péče ) pro smluvní partnery. * pozn. neklinická činnost = v době neklinické činnosti se neordinuje • 2-kanálový arteriální fotopletysmograf • prstová pletysmografie - chladové testy • princip reflexní fotopletysmografie • grafická a numerická analýza pulzové vlny • srovnání nativních hodnot s chladovým testem • možnost manuálního měření palcových tlaků • možnost automatizace měření palcových tlaků. Prstová pletysmografie články a rady. Informace a články o tématu Prstová pletysmografie. Praktické tipy o zdraví, nemoci a Prstová pletysmografie. Podrobné informace a praktické tipy ve článcích o Prstová pletysmografie. Překonejte všechny zdravotní obtíže s Prstová pletysmografie a buďte opět fit

Služba Pracovní lékařství Ostrava - Specializovaná

Vodní chladový pokus a pletysmografie Indikace pracovní riziko místně přenášených vibrací - legislativně nařízené vyšetření v rámci preventivních prohlídek závodní preventivní péče vyšetření při podezření na profesionální onemocnění vyšetření porušené vasomotoriky cév prstů rukou i nohou , např. . Ray Prstová pletysmografie a vodní chladový test 250,00 150,00 250,00 600,00 150,00 850,00 1 700,00 350,00 200,00 750,00 Spirometrické vyšetření základní Vystavení lékařského posudku pro odškodnění bolesti a ztížení spol. uplatnění Lékařská prohlídka k posouzení odborné způsobilosti u profesionálního řidič

Povaha výkonu Pacient sedí nebo leží, horní či dolní končetina jsou umístěny ve válci. Léčba spočívá v plynulém střídání přetlaků a podtlaků, které působí na léčenou končetinu, tím se mění prokrvení končetiny - cévní trénink. Výkon pro léčbu jedné končetiny trvá 5 - 30 minut. Většinou je potřeba proceduru nejméně 10x opakovat, při jednom. Pletysmograf 2x (žilně svalová pumpa, prstová pletysmografie vč. chladového testu). Tužkový dopppler, EKG, možnost použití treadmillu, vyšetření mikrocirkulace (kapilaroskopie, měření TcpO2, laser doppler flowmetrie). Možnosti invazivní diagnostiky a léčb Prstová pletysmografie jednoduchá spočívá v natočení křivky vypovídající o prokrvení prstů pomocí přiloženého snímače na jednotlivé prsty ruky /2 - 5 prst/ a na druhý prst na nohou. Poté provedeme zátěžovou pletysmografii, její součástí je tzv. chladový vodní test (zátěž chladem)

vodní chladový test a prstová pletysmografie (vyšetření cév rukou pro pracující v riziku vibrací s přenosem na ruce) screeningové EMG v rozsahu změření distální motorické latence n. medianus na horních končetinách; Další vyšetření zajišťujeme ve spolupráci s odbornými pracovišti Fakultní nemocnice Hradec Králov • Prstová pletysmografie a vodní chladový test • Oční vyšetření • Spirometrie a další odborná vyšetření či krevní rozbory dle kategorizace klient

Prstová pletysmografie v lokalitě Střední a Severní Čechy - detailní popis. Na portálu Idatabaze.cz v oboru Prstová pletysmografie najdete 0 firem, živnostníků a institucí. Z toho je 0 bezdlužných dle evidence CreditCheck. Naši zástupci už osobně prověřili přes 0 firem v regionu Střední a Severní Čechy Pletysmografie · Prstová pletysmografie · Spirometrie · Sternální punkce. Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny Podobné Témata jako Rektoskopi

Pletysmografické vyšetření | pletysmografická metoda je založena na principu průchodu světelných

Prstová . pletysmografie. zátěžová (pletysmografie). Předpokládaný prospěch výkonu. K diagnostice onemocnění periferních cév končetin. Alternativa výkonu. Není v běžné praxi zavedena. Následky výkonu Prstová pletysmografie v lokalitě Morava - detailní popis Na portálu Ekatalog.cz v oboru Prstová pletysmografie najdete 0 firem, živnostníků a institucí. Z toho je 0 bezdlužných dle evidence CreditCheck Prstová pletysmografie jednoduchá, zátěžová a pozátěžová, chladový test Vážená paní, vážený pane, máte v souvislosti s Vaší profesí nařízené vyšetření chladového testu a prstové pletysmografie. Těmito metodami prokazujeme poškození periferních cév na horních končetinách

PPT - PLETYSMOGRAFIE V ANGIOLOGII PowerPoint Presentation, free download - ID:6631330

prstová pletysmografie - vyšetření, diagnózy, související témata Na této stránce naleznete veškeré informace o vyšetření s názvem prstová pletysmografie. Dále zde naleznete zajímavá témata, s tímto vyšetřením související. Prstová pletysmografie a ORL vyšetření se u posuzovaných osob provádi pouze v případě, že jsou posuzovány k výkonu práce, která je zařazena z hlediska expozice hluku a vibracím do rizikové kategorie, což pravděpodobně není v dotazu popisovaný případ Prstová pletysmografie. Pocit studených rukou nebo přechodné promodrání nebo nápadné zbělení prstů rukou provokované chladem mohou být důsledkem funkčních oběhových změn. Jejich příčinou bývají některá onemocnění převážně interního charakteru nebo opakované působení vibrací na ruce 8. Pletysmografie po chladu: Křivku natáčet při stejné citlivosti jako nativní, v případě velmi nízké amplitudy zvyšovat citlivost až k vzniku zřetelné amplitudy. Při rozpadlé křivce 1 dávku NTG k rozlišení vasoparalytické a vasospastické reakce. Porovnat s barvou prstů, se subjektivními obtížemi a objektivním nálezem laboratorní a specializovaná vyšetření (prstová pletysmografie, spirometrie, EKG, zátěžové testy, audiometrie, oční vyšetření, RTG) V případě potřeby lze zajistit další požadovaná vyšetření (např. EMG) ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí

prstová pletysmografie, chladový test, kapilaroskopie režimová opatření - prevence prochlazení, event. chirurgická léčba - sympatektomie vazodilatancia náhle vzniklá bolest v končetině, zbělení, končetina chladná akutní tepenný uzávěr duplexní vyšetření, CT angio, DSA chirurgické řešení, trombolýza Pletysmografie Hana Charvátová, Lékařská fakulta MU, Brno 2010. Title: Pletysmografie Author: Kate Last modified by: Kate Created Date: 5/4/2010 2:06:03 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3 Dalším indikovaným vyšetřením je prstová pletysmografie, která nám ukáže prokrvení v nejperifernějších oblastech končetin. Dalším logickým krokem je provedení duplexního ultrazvuku cév, který nám přímo zobrazí místa zúžení a případně uzávěrů cév prstová pletysmografie - rozpad křivky; Lewis-Prusíkův příznak - tlakem vyvoláme odkrvení nad nehtovým lůžkem, pustíme a sledujeme, za jak dlouho se krev opět navrátí (patologické hodnoty jsou nad 10 s). Diferenciální diagnostika

Pletysmografické vyšetření Klinika pracovního lékařstv

Prstová pletysmografie Cílem prstové pletysmografie je odhalit změnu krevního průtoku v drobných cévách prstů vlivem chladu. Měření probíhá ve většině případů na ruce, avšak i na. spirometrie, EMG, prstová pletysmografie atd.) U firem s celkovým počtem zaměstnanců nad 1000 osob v 2. rizikové kategorii nebo vyšší, máme možnost provádět pracovnělékařské prohlídky přímo u nich ve firmě. (Nutné mít vhodný prostor přímo ve firmě, který lze využít jako ordinaci k vyšetření zaměstnanců Prstová pletysmografie s chladovým testem (obě ruce) vstup, výstup PLS - 554 Kč, periodická PLS - 481 Kč Komplexní vyšetření tělovýchovným lékařem 1 100 Kč Cílené (opakované) vyšetření tělovýchovným lékařem 1 000 Kč Zátěžové EKG na vlastní žádost (VŠ, sportovci) 750 K

Pletysmografie - Ordinace

 1. Naším specifikem je mimo jiné zátěžová prstová pletysmografie, vyšetřovací metoda, která odhaluje některé poruchy periferního prokrvení končetin. Tuto provádíme jak v rámci pracovnělékařských služeb pro desítky zaměstnavatelů, tak na žádost specialistů při podezření na tato onemocnění
 2. prstová pletysmografie ultrazvuk karotid Angiologie je podobor vnitřního lékařství, specializující se na prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění cév a celé oběhové soustavy
 3. prstová pletysmografie (Raynaudův fenomén, riziko vibrací) vodní chladový test pro horní i dolní končetiny ; klidové EKG vyšetření; vyšetření zrakových funkcí (i pro řidičské oprávnění) vyšetření sluchu screeningovým audiometrem Neurologická ambulance. neurologické vyšetření ; EMG; EEG ; VEP - zrakové.
 4. Penilní pletysmografie, Perimetrie, PET, PH-metrie jícnu, Pletysmografie, Plicní celotělová pletysmografie, Počítačová tomografie, Popis vyšetřovací metody, Popis vyšetřovací metody, Pozitronová emisní tomografie, PPG, Protilátky proti citrulinu, Prstová pletysmografie, Přední a střední rinoskopie, PSA marker, Punkce.

Oddělení pracovního a preventivního lékařství poskytuje: Pracovnělékařskou službu o zaměstnance rizikových i nerizikových pracovišť, a to komplexně (smluvně) nebo jen specializovaná vyšetření (chladové testy - prstová pletysmografie, spirometrii, audiometrii, EKG a EMG screening) Téma pletysmografie na mojezdravi.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu pletysmografie - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na mojezdravi.c

Pletysmograf prstový/žilní 2-kanálový AngE Phlebo Duo

 1. Laboratoř funkčního vyšetřování KPL VFN. Vyšetření dýchacích cest, plic a nosu. klidová spirometrie, křivka průtok-objem; bodypletysmografické vyšetření (plicní objemy včetně celkové plicní kapacity a reziduálního objemu, zhodnocení proudové rezistence dýchacích cest
 2. Na Vitalion.cz najdete zkušenosti pacientů, které trápí stejné příznaky a nemoci, berou stejné léky a prodělali stejná vyšetření. Lepší informace, lepší zdraví
 3. ut (cca 3) zbělely prsty (ne celé, ne všechny). Moje praktická lékařka mě poslala na chladové testy, vyšly negativně, prstová pletysmografie normální

Pracoviště pracovního lékařství - Brno mediclinic

Dobrý den, asi čtyřikrát se mi stalo, vždy když jsem nesla buď těžkou tašku v jedné ruce nebo v ruce pevně svírala deštník, že mi v místě sevření na pár minut (cca 3) zbělely prsty (ne celé, ne všechny). Moje praktická lékařka mě poslala na chladové testy, vyšly negativně, prstová pletysmografie normální... Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, od 50 let věku zátěžové EKG, chladový test a prstová pletysmografie Periodická prohlídka: základní vyšetření, EKG, u osob nad 50 let věku zátěžové EKG chladový test a prstová pletysmografie Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídk 15_CHLTP Chladový test + prstová pletysmografie 1 276,80 Kč 1 468,32 Kč 15_NAVL_MOC Vyšetření návykových látek v moči v rámci preventivní prohlídky dle vyhl. 101/1995 300,00 Kč 345,00 Kč 15_ALKOHOL_TE ST Vyšetření alkoholu ve vydechovaném vzduchu v rámci preventivní prohlídky dle vyhl. 101/1995 120,00 Kč 138,00 K Obsah | Klíčová slova - A - Artróza drobných kloubů ruky - C - Centrální registr nemocí z povolán

Pracovní lékařství POLIKLINIKA AGE

 1. Pletysmografie. Limb Plethysmography. Normally, the systolic blood pressure in your arm and leg are similar. The ankle-brachial index (ABI) is a measurement used to check for potential problems A plethysmograph is an instrument for measuring changes in volume within an organ or whole body (usually resulting from fluctuations in the amount of blood or air it contains)
 2. Přístroj VLab-4000 je určen pro neinvazivní diagnostiku, screening a monitoring systému cév na základě metod pletysmografie (vzduchové a optické). Vyhodnocuje kvalitu perfuze na periferii, zejména na dolních končetinách. Systém v sobě implementuje diagnostické metody pro kompletní tepennou, žilní a lymfatickou diagnostiku
 3. MUDr. Petr Schleiss - praktický lékař, ostatní z města Plzeň. Podívejte se na názory a publikujte své vlastní názory v rámci největšího hodnocení lékařů v zemi České republice
 4. Odběry krve samoplátci - Ostrava. Adresa: Partyzánské náměstí 2633/7 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Umístění: 1. patro místnost č. 127 - Ambulance MUDr. Vítězslav Novák, sestra Lenka Pchálková, - tel.: 596 200 15
 5. Vibrace MUDr. Markéta Petrovová KPL LF MU Brno a FN USA Brno 200
 6. Od dubna musí mít každá firma svého lékaře Od 1. dubna 2013 musí mít všichni zaměstnavatelé svého poskytovatele pracovně-lékařských služeb, tj. svého smluvního lékaře.Čtěte, jestli se tato povinnost vztahuje i na tzv. malé zaměstnavatele, privátní lékaře při zaměstnávání zdravotních sester a zda vůbec existují nějaké výjimky
 7. SPIROMETRIE A PLETYSMOGRAFIE Pracoviště spirometrie a prstové pletysmografie ( areál II, budova H ) od 27.5.2019 opět v provozu

Pletysmografie - COMPEK MEDICAL SERVICES, s

Prstová pletysmografie články a rad

 1. prstová pletysmografie (riziko vibrací) Diagnostika funkce periferního cévního systému na horních a dolních končetinách (včetně farmakologické a tepelné zátěže) Poradenská činnost v oblasti pracovně-lékařské péče pro zaměstnavatele; Zajištění školení v předlékařské první pomoci ve firmác
 2. 41050 PRSTOVÁ PLETYSMOGRAFIE ZÁTĚŽOVÁ Registrace pulsové vlny (na každé ruce zvlášť) před a po zchlazení končetin pacienta ve vodní lázni dle Rejska. Slouží k posouzení funkčního stavu cirkulace končetiny se zjištěním event. záchvato vitých vazokonstrikcí na periferních částech končetin vyvolaných chladem
 3. Dalším indikovaným vyšetřením je prstová pletysmografie, která nám ukáže prokrvení v nejperifernějších oblastech končetin. Dalším logickým krokem je provedení duplexního ultrazvuku cév , který nám přímo zobrazí místa zúžení a případně uzávěrů cév
Pletysmograf 4-kanálový AngE Pro 4 - COMPEK MEDICAL SERVICES, s

3.2.2.1. Prstová pletysmografie, chladový vodní tes

15_CHLTP Chladový test + prstová pletysmografie 1 085,00 Kč 1 247,75 Kč 15_NAVL_MOC Vyšetření návykových látek v moči v rámci preventivní prohlídky dle vyhl. 101/1995 300,00 Kč 345,00 Kč 15_ALKOHOL_TEST Vyšetření alkoholu ve vydechovaném vzduchu v rámci preventivní prohlídky dle vyhl. 101/1995 120,00 Kč 138,00 K Západoeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpoetní techniky Diplomová práce Metody a prostředky pro záznam CHLADOVÝ TEST A PRSTOVÁ PLETYSMOGRAFIE (riziko vibrací a chladu) EMG (riziko vibrací a přetěžování rukou) Postup při posuzování a uznávání nemoci z povolání. Pro označení nemoci, jako nemoc z povolání musí být splněno několik podmínek Prstová pletysmografie Moje zdrav . Co je to pletysmografické vyšetření? Je to vyšetření prováděné u osob pracujících v riziku vibrací - tj. předevšímu těchto profesí - pracovníci s motorovou pilou, křovinořezem, pracovníci při obrábění kovů, práce s nástroji na stlačený vzduch (pneumatické nástroje) apod

Angiologie - poskytovaná péče Nemocnice AGEL Ostrava

Ceník placených služeb - Klinika pracovního a

Poptávám: dodání prstové pletysmografie včetně chladového testu; Ilustrativní obrázek Publikováno. 14. 7. 2017 11:20. Identifikátor 3029679. Lokalita Jihočeský kraj Předpokládaná hodnota. řádově desetitisíce Kč. Poptávající. Firma. Chladový test + prstová pletysmografie 41050, 41023, 41040 1 881 0% 1 004,00 Kč 0,00 Kč 1 004,00 Kč Spirometrické vyšetření *) 25213 1 272 0% 310,00 Kč 0,00 Kč 310,00 Kč Odběr jiného biologického materiálu *) 09115 1 59 0% 67,00 Kč 0,00 Kč 67,00 K Prstová pletysmografie s chladovým testem (obě ruce) EKG vyšetření Komplexní vyšetření internistou Spirometrie Echokardiografické vyšetření Holterovské vyš. EKG Holterovské vyš. krevního tlaku Komplexní vyšetření kardiologem Konzultační služby internistou Konzultační služby kardiologem Konzultační služby. 4 Vyšetřovací metody v pracovním lékařství - spirometrie, prstová pletysmografie, audiometrie, EMG - postup, hodnocení, praktické ukázky. 5 Problematika škodlivého užívání návykových látek a závislostí v práci - nejčastěji zneužívané látky (alkohol, drogy, léky), pracovně-právní aspekty, možnosti prevence. Pletysmografie v lokalitě Východní Čechy - detailní popis. Na portálu Netfirmy.cz v oboru Pletysmografie najdete 2 firem, živnostníků a institucí. Z toho je 2 bezdlužných dle evidence CreditCheck. Naši zástupci už osobně prověřili přes 1 firem v regionu Východní Čechy. Úvod.

3.2.2.2. Prstová pletysmografie, chladový vodní tes

79. VYHLÁŠKA. ze dne 26. března 2013. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 95 odst. 1 k provedení § 52 písm. a) a c) a § 60 a v dohodě. ediClinic+ •EKG a jeho popis 130,-Kč • Spirometrie 166,-Kč • ORL -audiometrie 350,-Kč • Neurologie -základní vyšetření 320,-Kč • RTG hrudníku 208,-Kč • Při indikaci zátěžové EKG 590,-Kč •Sonografické vyšetření břicha 500,-Kč •Screening drog v moči 700,-Kč b) Cena výstupní lékařské prohlídky je totožná s cenou prohlídek v příloze č. 1. V praxi se provádí zátěžová prstová pletysmografie vždy ve spojení s chladovým vodním testem. Kód 12130, který pracovní lékařství sdílí s odborností angiologie, však rovněž neodpovídá zcela chladovému testu, který se provádí standardně pro pracovnělékařské účely, proto navrhujeme pod výkon Prstové. Hůzl F. et al. [13] sa u skupiny sledovaných osôb (n = 35, z toho 25 exponovaných vibráciám a 10 osôb tvorilo kontrolnú skupinu) opierali o výsledky aktuálneho klinického obrazu, podloženého vodným chladovým testom a použili ho ako zlatý štandard pri porovnávaní sledovaných metód (prstová pletyzmografia, termometria.

Angiologie I. interní klinika - fnplzen.c

Angiologické ambulance - Východní Čechy. Angiologie je obor medicíny, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou onemocnění krevních a lymfatických cév Vodní chladový test a prstová pletysmografie . 30 . Tónová audiometrie . 30 . Účast na specializovaných vyšetřeních při podezřeních na nemoc z povolání prováděných dermatovenerologem, neurologem, ortopedem a otorinolaryngologem . 20 . Účast na hodnocení rtg snímků plic

Pracovní lékařství - mefanet

V průběhu praxe se studenti mají seznámit s posláním a úkoly zdravotního ústavu a s výkonem odborných činností na všech odděleních příslušného zdravotního ústavu V Praze 6 v hotelu Diplomat proběhly ve dnech 25.-27. 2. 2010 již XXXV. angiologické dny s mezinárodní účastí. Kongres uspořádala Česká angiologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně pod vedením předsedy MUDr. K. Roztočila Tentokrát se zaměřila na pacienty, kteří trpí onemocněním krevních a lymfatických cév Prstová pletysmografie je neinvazivní vyšetření periferního cévního systému horních i dolních končetin. Standardně se využívá v pracovním lékařství k vyšetření osob pracujících v riziku vibrací a chladové zátěže prstovÁ pletysmografie zÁtĚŽovÁ Registrace pulsové vlny (na každé ruce zvlášť) před a po zchlazení končetin pacienta ve vodní lázni dle Rejska. Slouží k posouzení funkčního stavu cirkulace končetiny se zjištěním event. záchvatovitých vazokonstrikcí na periferních částech končetin vyvolaných chladem Angiologické ambulance - Jižní a Západní Čechy. Angiologie je obor medicíny, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou onemocnění krevních a lymfatických cév

Ordinace pracovního lékaře

Pracovnělékařské služby Klinika pracovního lékařstv

Hlavní strana - Medila

Penilní pletysmografie nebo též phaloplethysmographie či falopletysmografie nebo falometrie je měření objemových změn penisu zpusobených změnami jeho prokrvení v závislosti na sexuálně-erotických podnětech. Používá se v sexuologii jako pomocná metoda v diagnostice sexuální orientace, struktury a funkce sexuálně motivačního systému i poruch erekce. Diagnostický. Svět hardware navštíví měsíčně ~ 200 000 uživatelů Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav Oddlení pracovního lékařství VODNÍ CHLADOVÝ TEST A PRSTOVÁ PLETYSMOGRAFIE VODNÍCHLADOVÝTEST A PRSTOVÁPLETYSMOGRAFIE. Společnost Cooler Master uvádla na trh nové vodní chladiče MasterLiquid 120 a MasterLiquid 240 Postup Vodní chladový test - chladící zařízení - CHLAD 2 (Technicare) Prstová pletysmografie - 4-kanálový pletysmograf JBSystem 40 (Technicare) POKYNY PRO PŘÍPRAVU KLIENTŮ PŘED CHT A PMG . V den absolvování vyšetření je důležité, aby klient dodržoval předepsaný režim. Při jeho nerespektování může být výsledek audiometrie (riziko hluku, práce ve výškách, řidiči, jeřábníci) spirometrie (riziko prachu, inhalační alergeny, svářečské dýmy) vodní chladový test a prstová pletysmografie (riziko vibrací, chladu) EKG a zátěžové EKG (riziko fyzické a tepelné zátěže, hasiči, práce s elektr. zařízení 2 www.nemocnicepribram.cz dokončení z 1. strany Zajímavé jsou jistě zprávy o investičních projektech, na kte-ré se naše nemocnice připravuje. V první řadě je to rekonstrukc

MUDr