Home

Dvojbalonová enteroskopie

Dvojbalonová enteroskopie je lékaři využívána zejména při podezření na krvácení do trávicí soustavy právě z tenkého střeva, například angiodysplazie (ložiska rozšířených cév), pokud tato ložiska při vyšetření lékař objeví, je schopen je díky možnosti zavedení dalších nástrojů rovnou řešit Dvojbalonová enteroskopie je metodou volby pro diagnostiku a případně i léčbu suspektního krvácení z oblasti tenkého střeva. SUMMARY Double-balloon enteroscopy is a new enteroscopy method that allows examination and treatment of the jejunum in almost all cases and of the ileum in most patients Dvojbalónová enteroskopie je metodou volby pro diagnostiku, popř. i léčbu suspektního krvácení z oblasti tenkého střeva. Autoři prezentují první zkušenosti (prvních deset vyšetření) s prováděním dvojbalónové enteroskopie v České republice. Klíčová slova: dvojbalonová enteroskopie - tenké střevo - endoskopie. SUMMAR

Dvojbalónová enteroskopie (DBE) je novou endoskopickou metodou. První publikace o DBE pochází z roku 2001 od jejího vynálezce profesora Yamamoto. Metoda umožňuje vyšetření, odběry bioptických vzorků a léčbu v oblasti tenkého střeva. Jedná se o přínosnou a bezpečnou metodu Tato takzvaná dvojbalonová enteroskopie je novou enteroskopickou metodou, která umožňuje endoskopické vyšetření i léčebné endoskopické výkony. Jde v podstatě o dlouhý endoskop, na jehož konci jsou dva balony. Při jejich nafukování lze vyšetřit celé tenké střevo a také provést biopsii

Dvojbalonová enteroskopie - Anamneza

 1. Dvojbalonová enteroskopie v kombinaci s kapslovou endoskopií je optimální k vyhledávání a diagnostice tumorů tenkého střeva. Léčba je podle typu tumoru endoskopická, chirurgická či onkologická, u drobných vícečetných lézí je stále metodou volby intraoperační enteroskopie
 2. ální ultrasonografie Necílená jaterní biopsi
 3. dvojbalonová enteroskopie; horní endoskopie nebo kapslová endoskopie; Krvácející žaludeční vřed. Krvácející žaludeční vředy nebo peptické vředy jsou bolestivé rány vznikající na povrchu stěn trávicí soustavy. Je třeba se vyhýbat konzumaci potravin,.
 4. dvojbalonová enteroskopie; vyšetření stolice; vyšetření k určení možné přítomnosti infekce vyvolané mikrobem Helicobacter pylori (H. pylori) horní endoskopie nebo kapslová endoskopie; Běžná léčba krve ve stolici znamená léčit možné příčiny krvácení běžnými způsoby. (10) Pět přírodních léků na krev ve stolic
 5. V běžných podmínkách byla k dispozici prostá enteroklýza a CT vyšetření břicha, na vyšších pracovištích existuje endoskopická kapsle a eventuálně značně časově (i fyzicky pro pacienta) náročné endoskopické vyšetření (dvojbalonová enteroskopie). CT enteroklýza je šikovné kombinované vyšetření tenkého.
 6. K vyšetření tenkého střeva slouží především dvojbalonová enteroskopie a kapslová endoskopie. K vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku pak gastroskopie. V závislosti na zjištěné příčině se potom pochopitelně přistupuje ke konkrétnímu léčebnému postupu

vyšetření tenkého střeva, dvojbalonová enteroskopie; konfokální laserová mikroskopie; E-mail: marcela.kopacova@fnhk.cz Telefon: +420 495 834 240 Pregraduální vzdělání: Lékařská fakulta University Karlovy v Hradci Králové, všeobecné lékařství: promoce 1985; Postgraduální vzdělání 2001 byl zaveden první balonový přístroj - dvojbalonová enteroskopie (DBE) - vyvinutý Yamamotem a spol. [1]. Tento systém se velmi rychle ujal a rozšířil do klinické praxe. Navíc kromě tenkostřevn

Dvojbalonová enteroskopie - vyšetřování tenkého střeva

Cévní malformace jejuna, dvojbalonová enteroskopie, koagulace M.Kopáčová (Hradec Králové) XXI. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XI. Mezinárodní endoskopický workshop (2017) Krvácení do střední části gastrointestinálního traktu M. Kopáčová (Hradec Králové) XXIII Dvojbalonová enteroskopie - vyšetřování tenkého střeva. 7. 9. 2007. SOUHRN Dvojbalonová enteroskopie je novou enteroskopickou metodou, která umožňuje endoskopické vyšetření a léčebné endoskopické výkony v jejunu prakticky u všech nemocných a u většiny..

Jednobalonová enteroskopie u nemocných s Crohnovou chorobou - zkušenosti jednoho centra. Naděžda Machková 1, Martin Bortlík 1,2,3, Eva Bouzková, Dana Ďuricová 1, Luděk Hrdlička 4,5, Milan Lukáš 1 + Pracoviště. Souhrn. Nové endoskopické metody zavedené do klinické praxe v posledním desetiletívýznamně zlepšily naše diagnostické možnosti také u pacientů s Crohnovou. Poradny. Poradna Hojení ran; Kalkulačky. Výpočet data porodu; Datum ovulace; Výpočet BMI; Náklady na cigarety; Poslední události. BK se ptá: Dobrý den, chci se zeptat na ztrátu paměti po děsivém traumatizujícím zážitku, kdy si postižený nepamatoval vůbec nic ze svého předešlého života (rodinu, přátel... nemoc: Poruchy pamět Nemocný byl přeložen na vyšší pracoviště, kde byla provedena dvojbalonová enteroskopie s nálezem vícečetných submukózních tumorózních ložisek s ulceracemi na povrchu, která již. V některých p řípadech (p ředevším DB-ERCP) se dvojbalonová endoskopie kombinuje s rentgenovým vyšet řením. Výhodou DBE je p římé zobrazení st řeva, v případ ě pot řeby možnost odebrání vzork ů sliznice k dalším vyšet řením a event. provedení lé čebného zákroku. DB-enteroskopie umož ňuje endoskopick

strukce. Takovou situaci může řešit dvojbalonová enteroskopie s extrakcí kapsle a balonovou dila-tací stenózy (22, 23). Dalším možným způsobem řešení je intenzifikace medikace nebo chirur-gický výkon. Proto není stenóza kontraindikací pro vyšetření kapslovou endoskopií absolutní Dvojbalonová enteroskopie: tato moderní endoskopická metoda umožňuje vyšetřit jinak endoskopicky nevyšetřitelné části tenkého střeva. Využívá se při ní stejný hadicový endoskop jako při gastroskopii, na jehož konci je ale manžeta s nafukovacími balonky, které se střídavě nafukují a vyfukují, což lékaři. Koronarografie je vyšetřením věnčitých (koronárních) tepen. Tyto dvě tepny odstupují z aorty a probíhají po povrchu srdce. Přestože jsou oproti jiným cévám relativně malé a krátké, mají životně důležitou roli - zásobují krví a kyslíkem srdeční sval Součástí dispenzarizace je kompletní vyšetření trávícího traktu (gastroskopie, kolonoskopie, dvojbalonová enteroskopie, nebo endoskopická kapsle) á 2-3 roky, endosonografie pankreatu á 1-2 roky a pravidelné gynekologické kontroly včetně ultrazvuku prsů, či mamografie. Syndrom juvenilní polypóz

Až po roce 2000 se objevují převratné nové metody dvojbalonová enteroskopie a kapslová enteroskopie. Obě umožňují kompletní vyšetření tenkého střeva. Postupně je snaha rozvíjet další endoskopické metody (jednobalonová enteroskopie, spirální enteroskopie a další modifikace) a vžívá se název hluboká enteroskopie. Dvojbalonová enteroskopie (push-and-pull enteroscopy) je nová metoda, která umožňuje endoskopické vyšetření celého tenkého střeva u většiny pacientů. V této technické poznámce popisujeme případ 51-letého nemocného, u kterého byla metodou dvojbalonové enteroskopie vyjmuta retinovaná endoskopická kapsle z distálního ilea Přínosem je enteroskopie, zejména její nová forma - tzv. balonková enteroskopie (jedno- či dvojbalonová). Populární kapslová enteroskopie má v diagnostice CD význam okrajový. CD v ileocékální lokalizaci umožňuje i využití klasické či kontrastní sonografie Vzhledem k trvající anemizaci byla na našem pracovišti následně provedena dvojbalonová enteroskopie (postupně 2 x orálním a 1 x análním přístupem), kontrolní gastroskopie a koloskopie a druhá kapslová endoskopie, anti tato vyšetření ke stanovení diagnózy nevedla. Techneciový scan nepotvrdil přítomnost Meckelova divertiklu invazivnějších terapeutických endoskopických (hluboká - jedno/dvojbalonová a spirálová enteroskopie či intraoperační enteroskopie) nebo RTG metod (angiografie), případně přímo chirurgického řešení. Lokalizace nálezu zobrazeného kapslovou endoskopií umožňuje tak

vysokÁ Škola zdravotnickÁ, o. p. s., praha 5 oŠetŘovatelskÝ proces u pacienta s crohnovou chorobou bakalářská práce jitka vinaŘsk Alternativou DB-enteroskopie je rentgenové vyšetření tenkého střeva (CT- nebo MR-enteroklýza) a kapslová (bezdrátová) endoskopie tenkého střeva. Tato vyšetření neumožní odběr biologického materiálu k dalšímu vyšetření ani případný léčebný zákrok Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasický uroteliální ca. • Dvojbalonová enteroskopie v diagnostice a léčbě chorob tenkého střeva - M. Kopáčová • Portální hypertenze - J. Lata • Screening kolorektálního karcinomu v České republice - M. Zavoral 11.50-13.30 KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ - AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRAKTICKÉHO LÉKAŘSTV Japonsko Specializace : - onemocnění tenkého střeva (kapslová, dvojbalonová a intraoperační enteroskopie), terapeutická gastrointestinální endoskopie (endoskopická mukózní resekce, endoskopická submukozní disekce, perorální endoskopická myotomie) Ocenění: - 2008: Cena České gastroenterologické společnosti ČLS JEP za.

a dr. V. Voříškem), dvojbalonová enteroskopie (prof. M. Kopá čová) a konfokální laserová endomikroskopie (prof. M. Kopá čová). Prof. S. Rejchrt se spolupracovníky jako první na světě publikoval studii se zavedením biodegradabilních stentů do tenkého střeva. Prioritní je také metodika experi Gastroenteroanastomoza roux. Patient Factors Predicting Weight Loss after Roux-en-Y Gastric Bypass Post-operative complications occurred in 3 cases: 1 patient with partial dehiscence of gastroenteroanastomosis --treated by conservative approach, 2 patients with dehiscence of pancreatojejunoanastomosis--first treated by conservative approach, followed by total pancreatectomy Použití. 1. gastroskopie a push-enteroskopie 2. koloskopie 3. ERCP 4. dvojbalonová endoskopie 5. endosonografie 6. biopsie parenchymového orgánu 7. kapslová endoskopie 8. funk ční vyšet ření trávicího traktu 9. perkutánní endoskopická gastrostomie 10. konfokální endomikroskopi Enteroskopie se obvykle provádí při krátké hospitalizaci. Při vlastním vyšetření je pacient položen na.. Kolonoskopie příprava na vyšetření. K tomu, aby byla kolonokopie úspěšná, je nutné důkladné Pokud není příprava střeva dostatečná, je vyšetření komplikované nebo není vůbec proveditelné a... Vyšetřování trávicího ústrojí (gastrointestinálního traktu

Dvojbalonová enteroskopie. Analýza prvních 50 vyšetření (In:XI. Hradecké gastroenterologické dny), BOS org., Ústí nad Labem, 2007, s. 14-15, abstrakt. Kopáčová, Marcela - Rejchrt, Stanislav - Tachecí, Ilja - Bureš, Jan Hyperamylasemia of uncertain significance associated with oral double-balloon enteroscop Častěji pozorujeme komplikace. Spontánní perforace tenkého střeva vyžadující urgentní chirurgické řešení se vyskytuje až u 9 % nemocných. V diagnostice mají své nezastupitelné místo kapslová endoskopie a balonová enteroskopie, které jsou zlatým standardem diagnostiky chorob tenkého střeva Tenké střevo je běžně velmi špatně vyšetřitelné - endoskopickými metodami lze vcelku snadno vyšetřit jícen a žaludek (gastroskopie) a tlusté střevo (kolonoskopie).Endoskopické vyšetření tenkého střeva (zejména dvojbalonová enteroskopie) se provádí jen na některých

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Mr ledvin. Affidea Brno s.r.o. Křižíkova 3011/68i, 612 00 Brno-Královo Pole Tel: +420 534 008 354 E-mail: info@affidea-brno.cz Odkaz Jedná se o vyšetření muskuloskeletárního aparátu (kolenního kloubu, kyčelního kloubu, hlezenního kloubu, drobných kloubů ruky a nohy, ramenního kloubu, loketního kloubu a temporomandibulárního skloubení), MR prsní žlázy, MR malé pánve.

2 Marcela - Rejchrt, Stanislav - Lutonský, Martin - SOUKUP, Tomáš - BUREŠ, Jan. Small intestinal injury in NSAID users suffering from rheumatoid arthritis or osteoarthritis. Rheumatol Int 2016; 36(11): 1557-1561. Nesteroidní antiflogistika patří celosvětově mezi nejužívanější léky Digestivní endoskopie: přehledná práce Gastroent Hepatol 2011; 65(4): 195-201 195 Další rozvoj technologií, nárůst zkuše-ností s metodou a zpřesňování indikac Umožňuje včasné a cílené provedení dalších invazivnějších terapeutických endoskopických (hluboká (jedno/dvojbalonová, spirální entero skopie) či intraoperační enteroskopie. V případě krvácení u pacientů po operacích žaludku a střev s vy­tvořenými bypassy a slepými kličkami (Roux-en-Y gastro­enteroanastomóza) je vyšetřením první volby hluboká enteroskopie (jedno/dvojbalonová, spirálová enteroskopie). lze provést vyšetření video­kapslí [35] TIP: Novinka pro vyšetření střev

1 ORIGINAL ARTICLE/ PŮVODNÍ PRÁCE Intestinal biodegradable stents Stanislav Rejchrt 1, Marcela Kopáčová 1, Jolana B&aacu..

CSG

 1. Dvojbalónová enteroskopie, její možnosti a alternativy
 2. Kapslová enteroskopie - TISKOVÉ ZPRÁVY - Fakultní
 3. Tumory tenkého střeva - diagnostický a terapeutický přínos
 4. Světlá krev ve stolici - Jak ji poznat a co ji způsobuje
 5. Krev ve stolici: Možné příčiny a účinná přírodní léčba
 6. CT enteroklýza Medicína, nemoci, studium na 1

Krev ve stolici - formy, příčiny, léčba Hemeroidy

 1. Prof. MUDr. KOPÁČOVÁ Marcela, Ph.D
 2. Jednobalonová enteroskopie u nemocných s Crohnovou
 3. Mařatkova gastroenterologie - videoknihovn

KCVL - Endoskopi

 1. Prekancerózy tenkého střeva
 2. ZD dil 2 endoskopy ke dni 10 08 2012 - PPE
 3. Gastroenterologie - Strana 3 z 5 - Zdraví
 4. Seznam - Anamneza.c
 5. Listovacka web gh 6 14 by Care Comm s
 6. Crohnova choroba: příčiny, příznaky, diagnostika a léčb