Home

Výpočet škody na vozidle

Totální škoda na vozidle přichází v úvahu v případě, že náklady na uvedení vozidla do stavu před nehodou jsou vyšší než je cena vozidla k rozhodnému dni, tedy k datu vzniku škody (datum nehody). Je však třeba rozlišit totální škodu na tzv technickou a ekonomickou Může obsahovat specifická ustanovení nebo Vám ukládat povinnosti. Jako příklad můžeme uvést povinnost umožnit prohlídku poškozeného vozidla či majetku, využívání smluvních servisů pojistitele či výpočet pojistného plnění nikoliv dle faktury, ale výhradně rozpočtem Zde se jedná o částečnou škodu, kterou však opravit lze. Náklady na opravu vozidla zde nepřesáhnou obvyklou cenu vozidla a nebude to tedy ohodnoceno jako totální škoda. Totální škoda - technická škoda a ekonomická škoda. Totální škoda na vozidle může být též označena termínem technická totální škoda nebo ekonomická totální škoda. V případe technické totální škody se jedná o případ, kdy značné poškození pojištěného vozidla.

Následné výpočty škody na vozidle pak musí vycházet z rozsahu poškození vozidla uvedeného v těchto dokumentech a náhradu škody na vozidle není možné snižovat tak, aby nebyla v souladu s takto zdokumentovaným rozsahem poškození vozidla byla při dopravní nehodě způsobena škoda na vozidle. Tato škoda byla hrazena z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (podle zákona č. 168/1999 Sb. v platném znění). Vozidlo bylo opravitelné a provedení opravy bylo ekonomické. Pojišťovna uhradila poškozenému náklady na opravu vozidla a tyto náklady, v souladu se Znaleckým standardem č Kdy se jedná o totální škodu na vozidle? Vždy, pokud náklady na úplné odstranění veškerých poškození z nehody převyšují tržní hodnotu nepoškozeného vozidla těsně před nehodou. Kolik peněz za auto od pojišťovny dostanu? Tolik, abyste si mohli koupit stejné vozidlo stejného stáří a stupně opotřebení

Pokud je auto zničené, odcizené nebo náklady na opravu jsou větší než 80 % z obvyklé ceny auta, tak se u havarijního pojištění jedná o totální škodu. V případě povinného ručení nesmí případné náklady na opravu přesáhnout 100 % obvyklé ceny, vysvětluje Jitka Velemínská z Direct pojišťovny Pokud pojišťovna vyhodnotí škodu na autě, motorce nebo jiném vozidle jako totální škodu, následuje všem známý postup. Pojišťovna stroj nabídne do aukce, ve které vyhrává nejvyšší cenová nabídka Na druhou stranu je nutné, aby likvidátor škodu na vozidle řádně zdokumentoval, což znamená, že s ním musíte dohodnout prohlídku škody. Dáváte-li vozidlo do autorizovaného servisu, tato starost pro vás odpadá Výpočet výšky škody na motorovom vozidle The calculation of the insured event for a vehicle. Abstract: This Bachelor´s thesis deals with the calculation of the insured event for a vehicle. The first part we focused on social forensic engineering in society and its legislation in the Slovak Republic. The second part analyzes the principles.

Vše o totální škodě MM CA

Jak lehce vyřešit škodu na vozidle? Allianz pojišťovn

Naše odměna činí dohodnutou procentní část z přiznané náhrady škody a je splatná až poté, kdy Vám bude náhrada škody skutečně vyplacena. V případě, že budete mít zájem o nezávaznou konzultaci nebo bližší informace, můžete mě kontaktovat také na telefonním čísle. Tags: Dopravní nehoda, Náhrada škody. Lis, 18 Výpočet škod na vozidle Výpočet škody pro pojišťovny pomocí systému Audatex. Kompletní spektrum škodních událostí od škody na čelním skle až po totální škody

Vodič zaspal za volantom - SME | MY KysuceBMW Night Vision – autolexicon

Totální škoda na vozidle Pojištění totálka Yespojištění

 1. Výška škody. pri posúdení výšky škody na vozidle a výšky nákladov na opravu vozidl
 2. Pneumatiky při škodě na vozidle, pokud nešlo o nehodu; Vyrobení zmetku a vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích, pokud škoda vznikla pouze zaměstnavateli, aniž by náhradu škody na zaměstnavateli nárokovala jiná osob
 3. Vzniklou škodu na vozidle následně bude řešit pojišťovna, která ji proplatí dle podmínek sjednaných ve smlouvě. Havarijní pojištění se vztahuje pouze na škody, které budou způsobeny na vašem vlastním voze. Nevztahuje se na škody, které způsobíte jiným účastníkům nehody. Tyto škody proplácí povinné ručení
 4. Vůbec poprvé získají čeští motoristé možnost nechat si proplatit havarijní škodu na vlastním vozidle ze svého povinného ručení. Umožní jim to nové pojištění Premiant, které v rámci povinného ručení zavedla ČSOB Pojišťovna pro rok 2007. Způsobí-li klient ČSOB.
 5. Zaviněné škody na majetku . Co se týče škody na majetku, zde je kromě přímé škody na vozidlech a majetku poškozených zahrnuta také náhrada za ušlý zisk. Limit plnění se týká celkové újmy bez ohledu na počet poškozených. Vybrat si můžete ze tří limitů pojistného plnění: 35 mil. Kč - varianta STANDARD. 100 mil
 6. Zapůjčení náhradního vozidla začíná ode dne vzniku pojistné události a ukončení nejpozději v den obdržení pojistného plnění za škodu na vašem vozidle. Následně se ještě čeká maximálně dní, což je ochranná lhůta pro zakoupení vozidla nového

Ze soudní síně: Náhrada škody na vozidle - Novinky

 1. Výpočet škody na vozidle v Ostravě, posouzení opravy vozidel, odhadce Naše ostravská firma vyhotovuje znalecké posudky na automobily, motocykly, tahače, návěsy, pracovní stroje a lodě, pro účely prodeje, dědictví, pojišťovny, výpočty škody na vozidle a podobně
 2. Škodu na vozidle by měl v tomto případě hradit vlastník pozemní komunikace. Dálnice a silnice první třídy patří státu, za který jedná Ředitelství silnic a dálnic. Silnice druhé a třetí třídy patří krajům, za které jednají Správy a údržby silnic, a místní komunikace spadají pod jednotlivé obce
 3. Škoda způsobená řidičem bez povinného ručení. Pokud by došlo ke škodě na vašem vozidle a záhy se zjistilo, že řidič, jenž ji způsobil, nemá sjednáno povinné ručení, škoda a oprava vozidla vám stejně bude proplacena
 4. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (bežná skratka PZP; iné názvy pozri nižšie) je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorého uzavretie je zo zákona povinné (patrí teda medzi povinné zmluvné poistenia) pre každého motoristu.Cieľom poistenia je zabezpečenie prostriedkov na.
 5. Na výpočet povinného ručení mají vliv také základní informace o vlastníkovi. Způsobí-li řidič dopravní nehodu, bude muset uhradit plnou škodu (škodu na nabouraném vozidle, popřípadě i veškeré léčebné výlohy včetně hospitalizace), která může dosahovat i stovek tisíc až milionů korun
 6. Kompletní výpočet škody na běžném vozidle včetně nákladů na opravu a zbytků po totální škodě pak netrvá déle než 7 dnů. U složitějších případů (například zastupování při jednání s protistranou apod.) si termín domluvíte vždy dopředu. Martin Kubišta 607 205 963.

Škoda na vozidle? Allianz radí, jak ji lehce vyřešit. 13.04.2021 13:04. využívání smluvních servisů pojistitele či výpočet pojistného plnění nikoliv dle faktury, ale výhradně rozpočtem. jak bude postupováno při výplatě pojistného plnění a zda a jakou částkou se budete podílet na náhradě škody. Například. Škoda na vozidle? Allianz radí, jak ji lehce vyřešit. Nabourali jste? Řešíte u vozidla krádež, vandalismus nebo požár? Stát se součástí nehody nebo mít ji­nou škodu, je nepříjemné samo o sobě. Cílem Allianz pojišťovny proto je, aby řidičům řešení škodních událostí co nejvíce ulehčila Podle § 442 odst. 1 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Podle § 442 odst. 2 občanského zákoníku se škoda hradí v penězích; požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předchozího stavu

Pomoc poškozeným Totální škoda na vozidl

Jak se řeší totální škoda na autě - Direct blo

Výpočet havarijního pojištění ovlivňuje více parametrů. Na prvním místě je pro mnoho řidičů při srovnání havarijního pojištění cena, ale narozdíl od povinného ručení se případné plnění za škodu z havarijního pojištění týká Vás, proto je důležité zvážit i dobré jméno, finanční způsobilost a. Na rozdíl od povinného ručení Vám v případě havárie, kterou zaviníte, pojišťovna uhradí škodu na Vašem vlastním vozidle. Je tak ideálním doplněním povinného ručení, které kryje škody na Vámi nabouraném vozidle. Porovnejte nabídky pojišťoven a vyberte si nejlevnější havarijní pojištění

NÁSTAVBY a OSTATNÍ | NDD 15 / NU 15 | Váš partner pro přepravu dřeva a techniky

Totální škoda. Můžete si vozidlo nechat, nebo jej získá ..

Havarijní pojištění kryje škody způsobené na vašem vozidle. Pojišťovna ale hradí jen škody způsobené událostmi, na které jste se pojistili. Vámi uváděna data budou použity pouze pro výpočet nabídek, nebudou uschovávána, ani poskytnuta třetí straně.. výpočet skutočne spôsobenej výšky škody na vozidle; výpočet nákladov na opravu; výpočet znehodnotenia prípadne zhodnotenia vozidla; Ďalšie služby. Poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti kúpy, predaja, techniky jazdy, údržby a opráv cestných vozidiel Havarijní pojištění pokrývá škodu na vozidle způsobenou havárií, krádeží, vandalismem, nebo přírodním živlem. Jeho cenu ovlivňuje několik faktorů, jsou jimi parametry vozu i údaje o jeho provozovateli

Řešení škody po dopravní nehodě rozpočtem Kurzy

Pneuservisy - pobočky | IBZ group s

Škoda na vozidle ve výši 50 000 Kč. Protože se pojišťovna řídí tím, která z obou částek spoluúčasti je vyšší (5 % nebo 5 000 Kč), zaplatíte v tomto případě 5 000 Kč . Ve skutečnosti se tedy na úhradě škody budete podílet deseti procenty újmu na zdraví, usmrcení, poškození, zničení nebo ztrátu věci či ušlý zisk. Havarijní pojištění V havarijním pojištění je předmětem pojištění vznik škody na pojištěném vozidle v případě pojistných nebezpečí dopravní nehoda, střet a poškození zvířaty, odcizení a vandalismus nebo přírodní nebezpečí výpočet skutečné škody na vozidle výpočet nákladů na opravy na nemovitém a movitém majetku v nové ceně, časové ceně a skutečné škodě výpočet nové ceny budov pro kontrolu pojistných hodno Škody na majetku a daň z příjmů. Řada podnikatelů má pojem škoda zafixován jako rovnici: škoda = nedaňový náklad. O tom, že zdaleka ne každá škoda je nedaňovým nákladem a že v řadě případů výše uvedeným mýtem poškozují někteří poplatníci sami sebe bude následující pojednání Havarijní pojištění lze sjednat pro jakékoli vozidlo s platných technickým průkazem a českou poznávací značkou. Na rozdíl od povinného ručení se jedná o dobrovolné (nezákonné) pojištění. Sjednává se pro minimalizaci rizik na vozidle v případě havárie, odcizení, vandalismu, či škody způsobené živelnou událostí

Výpočet škody na vozidle štandardne spadá do kompetencie poisťovne vinníka nehody. Pokiaľ sa na to nechcete spoliehať, radi vám vypočítame náklady na opravu vozidla v kalkulačnom programe Silver DAT. Túto službu poskytujeme všetkým, ktorí chcú mať perfektnú kontrolu nad priebehom likvidácie škodovej udalosti Aby škoda na vozidle byla uhrazena, nezbývá než viníka vypátrat. Viník zmizel, volejte policii Ne každý řidič je natolik slušný, aby za stěračem nabouraného auta nechal lísteček se svým jménem, telefonním číslem a omluvou vÝpoČet Škody na vozidle; oceŇovÁnÍ motorovÝch vozidel; analÝza dopravnÍ nehody; druhotnÁ identifikace vozidla - metalografickÁ expertiza; posouzenÍ opravy; partneŘi; garance; napiŠte nÁ Neuhrazenou část škody na převzatém vozidle může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci. V tomto případě tedy 120 000 Kč - 45 000 Kč = 75 000 Kč. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 257; zadání případové studie a výpočet

3. Přiměřenými náklady na opravu se v případě parciální škody, podle odst. 2 tohoto článku, rozumí náklady na účelné odstranění škody vzniklé na vozidle, stanovené výpočtem pojistitele, který vychází z doporučených cen výrobce či dovozce vozidla nebo distributora náhradních dílů Diskuze na webu www.penize.cz se vždy věnují pouze tématu, k němuž se vztahují. Rozhodně nesuplují funkci Poradny. Máte-li proto jakýkoliv dotaz, obraťte se prosím přímo na naše odborníky, kteří vám rádi pomohou.Na dotazy vložené do Poradny standardně odpovídáme do čtyř pracovních dnů, obvykle se ale dočkáte reakce mnohem dříve pověřený zástupce prokazatelně informován, že likvidace škody na poškozeném vozidle bude provedena formou totální škody. Nutnost zapůjčení náhradního vozidla je také posuzována z pohledu efektivity využití náhradního vozidla

Výpočet výšky škody na motorovom vozidle - Bc

Při likvidaci pojistné události rozpočtem nákladů na opravu vozi-dla provedeme výpočet expertním systémem. Byla-li škoda na vozidle likvidována rozpočtem nákladů na opra-vu vozidla, je povinností oprávněné osoby pojistiteli prokázat od-stranění jejich následků při uplatnění další škody na vozidle. Př Spoločnú metodiku na výpočet škody za CTP (2014) obsahuje cenové odkazy na rôznych územných oblastiach. Obsahujú údaje o nákladoch na 80 miliónov dielov pre 67 značiek automobilov, ceny štandardných hodín a jednotlivé druhy opráv. Tieto dokumenty stanoviť postup pre výpočet nákladov v prípade rozhodnutia viesť operácie. Vzniklou škodu vyřídí přímo Kooperativa. A vy už nemusíte komunikovat s pojišťovnou viníka. Platí pouze na území České Republiky. Připojištění nezaviněné nehody Vám pokryje: vyřízení škody na vozidle v pojišťovně viníka; úhradu škody v plné výši; poskytnutí náhradního vozidl z důvodu škody vzniklé podle odst. 2.1. tohoto článku dojde k odhlášení vozidla z provozu na pozemních komunikacích na příslušném registračním místě. 2.4. Pojistnou událostí na pojištěném vozidle však v žádném případě není škoda vzniklá v době, kdy vozidl

Havarijní pojištění je dobrovolné smluvní pojištění, které kryje škody na vozidle nebo jeho částech v případě škod způsobených živlem, odcizení, škody způsobené vandaly nebo v případě havárie, kterou zavinil sám řidič. Zatímco povinné ručení kryje škody na majetku a zdraví jiných osob, které někdo. - předmětem veřejné zakázky je provedení znaleckého posouzení celkové škody na vozidle Š OCTAVIA VPZ: 176-37-48 včetně písemného vyhotovení v souladu se zákonem č.36/1967 Sb. - zhotovitel prokáže, že je veden v rejstříku soudních znalců a pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací.

s možností sjednání na dobu 5,15 nebo 30 dní. Za oprávněnou osobu se považuje oprávněný uživatel vozidla. d) Pojištění pro případ škody na vozidle způsobené provozem jiného vozidla - řídí se odd. II písm. D ZPPH; toto pojištění je možné sjednat a může trvat pouze společně s P Hlásit škodu můžete ZDE. Co když je viník neznámý. V případě, že viník od nehody ujede a nepodaří se ho ani následně dohledat, tak je situace komplikovanější. Škody na vozidle způsobené neznámým viníkem budete bohužel muset uhradit ze svého Havarijné poistenie teda slúži aj na úhradu škody na vašom motorovom vozidle. Je to typ poistenia auta. Mimo to vás však toto poistenie havarijne ochráni aj proti zbytočným výdajom v prípade škôd spôsobených nepredvídateľnou udalosťou ako je krádež vozidla, živelná pohroma, úraz alebo smrť vodiča a spolucestujúcich a.

Služby | Autoservis Matlovič

Povinné ručení - výpočet. Povinné ručení je zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na silnici. Uzavřít ho musí každý, kdo chce se svým autem jezdit, a ne ho mít jen odstavené v garáži. Povinné ručení tu ale není pro případy škod na vašem autě, nýbrž škody na autě osoby, které jste způsobili škodu Výpočet povinného ručení je možné ještě rozšířit o havarijní pojištění. Na rozdíl od povinného ručení je havarijní pojištění dobrovolné a jeho sjednání záleží jen na majiteli daného motorového vozidla. Havarijní pojištění pokud je sjednáno - kryje škody na vlastním vozidle, které si způsobí majitel sám

Povinné ručení kalkulačka - ČSOB Pojišťovn

Web-riešenie od Eurotax. Online kalkulace umožní zjistit tržní cenu vozidla (M1 a N1). Služby umístěné v aplikacích zákazníků, vycházející z databáze Eurotax. Web servis klienta, umožnující zjistit tržní hodnotu vozidel aj. Aplikace je online, automaticky aktualizovaná a umožnuje uživatelům neomezené používání Škoda na vozidle vlivem špatného stavu vozovky. Jak tyto škody řešit? Vjeli jste do výtluku, a teď máte poškozené auto? Nevíte, co dělat a po kom žádat náhradu škody? Pak jste na správném místě, v tomto článku vám poradíme, jak postupovat. Vjeli jste do výtluku, a teď máte poškozené auto // Profipravo.cz / Odpovědnost za škodu 07.01.2019. Vymezení skutečné škody na havarovaném vozidle Poškození vozidla při dopravní nehodě nepochybně vede ke vzniku skutečné škody na věci, neboť majetkový stav poškozeného se snižuje právě o hodnotu, kterou v důsledku poškození vozidlo ztrácí Způsob a rozsah náhrady škody na poškozeném vozidle Dle ustanovení § 2951 odst. 1 NOZ se škoda nahrazuje uvedením do předešlého stavu (restitutio ad integrum) a není-li to dobře možné , anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích Nahlaste škodu na svém vozidle V případě, že znáte pojišťovnu viníka, tak přímo na danou pojišťovnu. V případě, že neznáte pojišťovnu viníka, viník není pojištěn nebo od nehody ujel, nahlaste škodu na ČKP (česká kancelář pojistitelů)

Zákonné pojištění vozidla - www

Volitelné možnosti pojištění odpovědnosti zaměstnance zaměstnavateli. Pojištění odpovědnosti za škody při řízení dopravního prostředku. Nelze pojistit řidiče z povolání (včetně např. skladníků, kteří řídí více než 50% pracovní doby) Spoluúčast 3000 Kč nebo 5000 Kč. Obecné výluky z pojištění VÝPOČET POJIŠTĚNÍ Za škody na věci a ušlý zisk. Úrazové pojištění osob ve vozidle se vztahuje na úrazy osob dopravovaných ve vozidle, které nastaly při provozu vozidla nebo v situaci bezprostředně související s tímto provozem. Sjednává se vždy pro všechna místa k sezení, jejichž počet je uveden v. Výpočet: (7,5 + 6,8 + 5,9 / 3) = 6,73 6,73/100 = 0,0673 litru na 1 km 550 x 0,0673 = 37,01 litrů celkem. Náhrada za PHM: 37,01 x 27,40 (benzin 95 super) = 1 014 Kč Základní náhrada: 3,80 x 550 = 2 090 Kč. Náhrada celkem: 3 104 Kč. Odpovědnost za škodu na vozidle Ale je-li na místě kamerový systém nebo jsou-li k dispozici svědci, kteří událost zaznamenali, a podle jejich poznatků lze viníka ztotožnit, je naopak přivolání policie účelné. Dá se tak vypátrat pachatel a náhradu uplatnit z jeho povinného ručení. Takový nezodpovědný řidič je navíc policisty pokutován

Zákonné pojištění se nevztahuje, ale na škody vzniklé na vlastním vozidle. Úhradu škody vzniklé na vlastním vozidle pokrývá ještě doplňující havarijní pojištění, která si může, ale nemusí každý majitel uzavřít individuálně. Zákonné pojištění odpovědnosti - územní rozsah povinného ručen Dne 7.11.2010 jsem vlastní vinou způsobil zaměstnavateli na vozidle škodu. Servis si účtoval 31.932,60 Kč. Z toho materiál 16.110,50 Kč, práce 10.500 Kč. Naše záchranka má havarijní pojíštění u ČPP se spoluúčastí 10.000 Kč. Tuto částku také teď po mně vymáhá

Poistenie auta - InZine

výpočet škody Produkty AGENTÚRA AUTO DATA, spol

Havarijní pojištění vám totiž dodá pocit jistoty, že na případné škody, způsobené na vašem automobilu, nebudete sami. V současné době můžete získat kvalitní a zároveň velmi levné pojistné krytí, ať už jste majitelem luxusního Mercedesu, nebo škodovky nižší třídy 3. Potřebujete pojistit škody na vozidle, za které nemůžete? Ano 4. Potřebujete pojistit vozidlo na škodu, kterou jste sám zavinil? Ne 5. Kde s vozidlem jezdíte? Po celém Česku 6. Chcete pojistit zavazadla, která převážíte ve vozidle? Ano, na 50 000 Kč Zvláštní požadavek: Požaduji možnost ukončit pojištění v.

Výpočet škody na vozidle z praxe: nesprávný výpočet

Uhradí za vás škody, které svým vozidlem způsobíte někomu jinému - na majetku i zdraví. Havarijní pojištění je dobrovolné a uhradíme vám z něj škody na vašem vozidle. V jakých případech Pri voľbe pripoistenia si však dajte pozor na to, že každá poisťovňa určuje iné podmienky pre uplatnenie nároku na náhradu škody. Pripoistenie čelného skla Čelné sklo vášho auta si môžete pripoistiť pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia za predpokladu, že neprišlo k poškodeniu iných častí na vozidle Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla sjednáváme s limity krytí minimálně 50/50 mil. Kč za škody na zdraví a majetku, u vybraných pojišťoven lze sjednat limity krytí až do výše 201/201 mil. Kč. Sjednáním tohoto tzv. povinného ručení v rámci financování ČSOB Leasing získává zákazník zdarma nadstandardní rozsah krytí, včetně. Povinné ručení naopak nekryje škody na vlastním vozidle. Od toho existuje havarijní pojištění , které může majitel uzavřít, ale nemusí. Pojištění auta je v dnešní době nezbytností

Povinné ručení se nevztahuje na: škody, které vznikly před počátkem nebo po konci pojištění, újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, které újmu způsobilo, škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, tak i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla se poškozený snaží vůči výši náhrady škody ohradit a mnohdy oprávněně s tím, že škoda na vozidle byla vyšší a on byl neoprávněně krácen (okraden). Dostává se mu odpovědi, že tak bylo učiněno na základě výpočtu dle ZS. Také znalcem vypracovaný posudek může být odmítnut s tím, že výpočet není dle ZS Hradí škody, které pojištěný motorista se svým vozidlem způsobí na majetku, zdraví či životě dalších osob. Naproti tomu havarijní pojištění je dobrovolným rozhodnutím. Kryje škody, ke kterým na vozidle pojištěného může dojít v důsledku havárie, krádeže, vandalismu či živelné události struktura dokumentu 1. Vymezení škody 2. Škoda jako daňový výdaj 3. Likvidace zásob 4. Uplatnění daňové zůstatkové ceny u hmotného majetku Manka a škody v daňové evidenci Ing. Ivan Macháček Obsahem rozboru níže je problematika mank a škod na majetku,. Trh si tak sám vytvořil nový pojem - obvyklé náklady na opravu. To obvyklé náklady na opravu vozidla, které klesají s jeho stářím, se promítly do standardu a z něho vyplývajícího stanovení skutečné škody na vozidle, kterou hradí pojišťovna v rámci povinného ručení